Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vítajte!

http://www.frantiskani.sk/___files/klastor-nove-zamky/svate-omse-a-oznamy.pdf

 

Vitajte na mad'arskej webstránke
novozámockých františkánov!</b>

Pokoj a dobro nech je medzi nami!

V slovenskom jazyku nájdete informácie na webstránke slovenských františkánov,

http://www.frantiskani.sk

http://www.frantiskani.sk/___files/klastor-nove-zamky/svate-omse-a-oznamy.pdf

Ďakujeme za Vašu návštevu!

http://picasaweb.google.com/pcirill/RsekJvR2008JNius1JZusSzVeKRmenet


Ut dem vobis finem et patientiam – dám vám budúcnosť a nádej. (Jer 29,11)
 
Bratia a sestry!
 
Slová proroka Jeremiáša k babylonským zajatcom sú potešujúce pre človeka kaľdej doby: Keď budete vola» ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modli», vyslyším vás. S veµkou rados»ou som prišiel k vám zo susedného Slovenska, aby som sa modlil s vami za vznešený cieµ misie Budapešti. Zjednotený s najvyšším pastierom miestnej cirkvi s Jeho Eminenciou pánom kardinálom Péterom Erdőm, chcem spolu s vami svedči» a vydáva» svedectvo o spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za znovuevanjelizovania nášho kontinentu. Nakoµko základom kaľdej obnovy je odpustenie, µútos» a pokánie, opakujem slová vzájomného zmierenia podpísané biskupmi oboch národov v Ostrihome: odpustíme a prosíme o odpustenie. Modlíme sa spoločne, aby milosti tejto svätej omše, ktorú obetujem za maďarský a slovenský národ podporili naše spoločné svedectvo vzájomnej lásky a porozumenia: v jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.

Alojz Tkáč košicky arcibiskup