Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


COVID 19

ENGEDÉLYEZETT

LÉTSZÁM A SZENTMISÉKEN

(a 10 éven aluli gyermekek nem számítanak a létszámba!)
 

Templom: 19 fő, Kápolna: 5 fő, Kolostori folyosó: 2 fő,
Gyóntatófolyosó: 4 fő,
Kórus: 3+1 fő kántor,
Kórus melletti felső folyosó: 3 fő

∑ 37 fő

Nagyterem: 5 fő
Belső udvar: 25 fő
(2m távolság)

∑ 30 fő

 

ÖSSZESEN 67 fő

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.
 
 
Kedves Mindannyian,
elsősorban szeretett érsekújvári ferences közösségem!
Kitartást a szívetekben és a lelketekben! Sem tér, sem idő nem választ el bennünket egymástól.
 
Ha szükséges és lehet, akkor mindenképpen megyek, ismertek jól. Szerencsére az orvosaim vigyáznak rám, az elmúlt időhöz képest is jelentősen jobban vagyok.
 
Szentmisét továbbra is szándékozom közvetíteni, ennek a módját időben közlöm, Zoltán és Péter atyával való egyeztetés után, hogy ne legyen egyszerre a közvetítés.
 
Fontos:
A szentmisén való részvétel alól felmentést adtak a püspök atyák, de az Úr napjának megszentelése alól nem.
Minden online szentmisén úgy vegyünk részt, hogy csak a misére figyelünk.
Szép gyakorlat, hogy ünneplőbe öltözve, gyertyát gyújtva egy kis oltárt építve imádkozzunk együtt!
MINISTRÁNSOK! GYERTEK MINISTRÁLNI AZ ONLINE MISÉKEN IS!
Használjátok a csengőt és csengessetek, imádkozzatok ( a miséket úgy kezdjük majd), az olvasmányokat és a könyörgéseket együtt olvassuk majd.
Már most hiányzik a közösségünk!
BÁTORSÁG, ÉN VAGYOK NE FÉLJETEK! MONDJA A MI URUNK!
 
A facebook.com/ujvariferencesek oldalon online mise.
 
BÁTORSÁG! ÉN VAGYOK, NE FÉLJETEK!
Szeretettel ajánlom a Mária Rádió Mirjam 94.6 FM adását