Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Betegek

BETEGEK KENETE

SZENTKENET, BETEGELLÁTÁS MAGYAR NYELVEN:
HALADÉKTALANUL
FORDULJANAK A PLÉBÁNIATEMPLOM PAPJAIHOZ.

 

Betegek kenete

 


Aki ezt a szentséget templomunkban szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel.
Beteghez bármikor szívesen megyünk, sürgős esetben azonnal. A szentség felvételének feltétele, ha a beteg kórházban vagy otthon van: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot).

Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak beteg, haldokló testvéreinkért és időben szóljanak, ha környezetükben beteg testvér van!

 

 

Jelentkezési lehetőségek a betegek kenetének felvételére

A betegek szentségét beteg és idős testvéreinknek minden évben a nagyböjt-húsvéti háromnapos lelkigyakorlat utolsó napján szolgáltatjuk ki. Aki ezt a szentséget templomunkban szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Szükséges még az adatlap kitöltése, melyet a szentmisén a szentség kiszolgáltatásakor kell leadni.
Beteghez bármikor szívesen megyünk, sürgős esetben azonnal. A szentség felvételének feltétele, ha a beteg kórházban vagy otthon van: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot).


Gondolatok a betegek szentségéről

Szent Jakab apostol levelében olvashatjuk: “Beteg valaki közületek? Hivassa el az egyház presbitereit, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” Jak. 5, 14-16. Ebből a Szentírási részből is kitűnik, hogy az Anyaszentegyház sohasem úgy képzelte el a betegek kenetében részesedett beteget, hogy ott rögtön, vagy legalább pár nap múlva meg kell halnia. Szent Jakab világosan ír arról, hogy imádkoznak érte, bocsánatot nyer bűne és meggyógyulhat.

Miért is lett utolsó kenet a neve? A IV. századtól az egyházban nagyon sokan, mivel nem tudták, talán nem is akarták, igazán vállalni a keresztény hittel a teljes keresztény életet, csak a halálos ágyukon keresztelkedtek meg (ld. Nagy Konstantin császár), mert akkor már nem kellett félniük, hogy újabb bűnöket követnek el. Ekkor a keresztséggel együtt a betegek kenetét is kiszolgáltatták a már tényleges haldoklónak, aki azután meg is halt.
A II. Vatikáni Zsinat – nagyon helyesen – visszaállította ennek a szentségnek igazi jelentőségét: erősítse meg e szentség a beteget, vagy az idős embert a betegség, a szenvedés elfogadásában, Isten e szentség által adjon neki a kereszthordozáshoz türelmet és kegyelmet.
Azt is le kell írnunk, hogy nem egy, nem két beteg volt már úgy, hogy igen súlyos állapotban vette fel e szentséget, és Isten kegyelméből, e szentség erejéből meggyógyulva tért haza családjához.A betegek olajának megáldása

 

Istenünk, minden vigasztalás Atyja, te, szent Fiad által segíteni akartál a betegek szenvedésén.
Hallgasd meg kegyesen hitből fakadó imádságunkat!
Kérünk, küldd el vigasztaló Szentlelkedet a mennyből erre az olajra, amelyet a zöldellő fa terméséből fakasztottál, testünk táplálására.
Szent áldásod + által legyen ez az olaj testi, lelki és szellemi oltalom mindazoknak, akik a szent kenetben részesülnek. Vessen véget minden fájdalomnak, orvosoljon minden betegséget és minden gyengeséget. Ez legyen az a szent olaj, amelyet megáldottál számunkra, a mi urunk, Jézus Krisztus nevében.
Mind: Amen.